Bestuurlijke informatie van de gemeente Cuijk

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

In het bestuurlijke informatiesysteem (bis) vindt u informatie over de besluitvorming van het gemeentebestuur:

  • agenda's van raads- en commissievergaderingen en bijbehorende stukken
  • verslagen van deze vergaderingen
  • besluiten van de gemeenteraad
  • besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

Zoeken naar bestuurlijke informatie
Onderaan deze pagina staan de meest recente en aanstaande vergaderingen. Onder de knop 'vergaderingen' vindt u per orgaan alle vergaderingen en bijbehorende informatie.

U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie. In het uitgebreide zoekscherm kunt u op trefwoord, vergaderdatum, bestuursorgaan of type document zoeken.

Meepraten met de raad
Op de website van de gemeente Cuijk staat meer informatie over de werkwijze van de raad en de raadscommissie. U ziet daar hoe u in contact kunt komen met de raadsleden en op welke manier u uw mening kenbaar kunt maken. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad, gemeente@cuijk.nl of 0485 - 396 600.

Vergaderingen