Proclaimer

De gemeente Cuijk respecteert de privacy van de bezoekers van haar website Cuijk.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voordat bij de aanvraag van een dienst gegevens definitief worden opgeslagen en verwerkt, wordt hier toestemming van de bezoeker voor gevraagd.

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op Cuijk.nl . Hiermee kan de gemeente Cuijk haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. 

Cuijk.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van Cuijk.nl. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van Cuijk.nl.

De gemeente Cuijk kan haar privacystatement wijzigen. De laatste versie is altijd hier op Cuijk.nl te vinden. Vragen over het privacybeleid voor Cuijk.nl van de gemeente Cuijk, kunnen worden gericht aan:

Gemeente Cuijk
o.v.v. Privacybeleid
Postbus 10001
5430 DA Cuijk
e-mail: gemeente@cuijk.nl